Každý má právo

na čistú vodu

|  Odfiltrovaním všetkých rozpustených látok z vody vám ostane len čistá voda. To je možné len so špeciálnym 5-stupňovým filtrom ZeroWater ®

AKO FUNGUJE
VODNÝ FILTER

ZeroWater®
1. Základný filter

| Filtruje drobné častice a usadeniny.

2. Penový rozdeľovač​

| Vodu rozdeľuje rovnomerne po celom obvode filtra, čím zabezpečí jeho efektívne využitie a optimálnu účinnosť.

3. Aktívne uhlie

| Filtruje rôzne kontaminanty. Znižuje obsah chlóru a ťažkých kovov.

filter zlozenie
4. Ionizačná vrstva

| Odstraňuje cudzie ióny z molekúl vody a opätovne ich vracia v čistom stave.

5. Ultrajemné sito​

| Odstraňuje ultramalé častice.

PREČO ZEROWATER®

  • Okrem iných odstraňuje aj: vápnik, olovo, PFAS, glyfosát, mikroplasty.
  • Filter s certifikátom NSF, ktorý filtruje olovo, chróm a ortuť.
  • Odstraňuje až 99 % rozpustených pevných látok vo vode.
  • Zabezpečuje skutočne čistú vodu s meranými hodnotami TDS 000.
  • Obľúbený milovníkmi čaju a víťazmi súťaže European Someliers Championship.

NÁŠ BLOG

najnovšie články
Ako zistíte, že vaša voda nie je dobrej kvality?
Categories
Tipy a triky

Kvalita pitnej vody sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Podzemná a povrchová voda prichádza do styku s rôznymi druhmi (chemických) látok. V pitnej vode môžu aj po vyčistení zostať nejaké zvyšky. Ako si však overíte, že vaša voda nemá dobrú kvalitu? Zdroj pitnej vody je od vášho vodovodného kohútika častokrát vzdialený aj desiatky kilometrov. Voda teda […]

Ako si pripravíte lahodnú šálku čaju Earl Grey?
Categories
Tipy a triky

Earl Grey je čierny čaj, zmes rôznych čajov. Charakteristická chuť Earl Grey pochádza z citrusového ovocia bergamot. Čaj patrí medzi najboľúbenejšie nápoje na svete. Za rok vypijeme v priemere 90 litrov čaju. To je dosť malé množstvo. A samozrejme chceme, aby chutil dobre. Vedeli ste, že chuť závisí od teploty vody a od doby lúhovania? […]

Čo je PFOS a PFOA?
Categories
Chemické látky

Skupina chemických látok PFAS sa často používa v chemickom priemysle. PFOS a PFOA sú látky, ktoré patria do skupiny PFAS. PFAS je skratka pre poly a perfluóralkylové látky. Chemikálie majú vlastnosti odolné voči vode a mastnote. Nevyskytujú sa prirodzene v Zemi ale boli umelo vytvorené človekom. Z toho dôvodu ich nemožno biologicky odbúravať. Často sú […]